تركمن جم خوش گلدينگز
وزیر کشور
ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱٩  

 

 

 

 

 فقط جهت اطلاع عموم.

منبع خبر :

www.hajidriri.persianblog.ir

 


 
اعلام اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات مجلس از سوی وزارت کشور
ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱٦  

 

نام حوزهنامنام خانوادگینام پدر
کردکوی و ترکمن و بندر گزصفر محمدآرخیعلی گلدی
کردکوی و ترکمن و بندر گزبهروزاردلانیحسین
کردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالباقیاشرفی کلتهگل محمد
کردکوی و ترکمن و بندر گزسید مراداونقامان حاجی
کردکوی و ترکمن و بندر گزمحمد قلی حاجیایریخدا قلی
کردکوی و ترکمن و بندر گزمجتبیجمالیقربانعلی
کردکوی و ترکمن و بندر گزیوسفعلیرستمانیرمضان
کردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالناصررفعتییوسف
کردکوی و ترکمن و بندر گزفتانهسوادکوهینورعلی
کردکوی و ترکمن و بندر گزقربانشهریاریمرتضی
کردکوی و ترکمن و بندر گزسید مهدیعابدینیسید تقی
کردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالخالقعباسیرسول
کردکوی و ترکمن و بندر گزغفار علیعسکریفرج الله
کردکوی و ترکمن و بندر گزسیداحمدعلویسید محمد
کردکوی و ترکمن و بندر گزحسینعلیفندرسکی 
کردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالحکیمفیروزیمسعودقلی
کردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالحمیدقربان زاده گوگلانیالیاس
کردکوی و ترکمن و بندر گزنوروزکیاقلی
کردکوی و ترکمن و بندر گزمحمد رحیممحمدیکریم
کردکوی و ترکمن و بندر گزمحمد جوادنظری مهریوسف
کردکوی و ترکمن و بندر گزمحمد حسنهراتیفیروز


 
قرارداد لیسانس واحد اوره پتروشیمی گلستان، زنجان و لردگان نهایی شد
ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱٥  

 

 

 

  

شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرارداد لیسانس واحد اوره و آمونیاک طرح های استانی اوره و آمونیاک گلستان، زنجان و لردگان هر یک به ظرفیت 3 هزار و 250 تن در روز را با شرکت استامی کربن هلند واگذار شد.
به گزارش نیپنا؛ مبلغ قراداد 8/7 میلیون یوروو برای هر یک از واحدها است و صاحب لیسانس مقدار تولید و کیفیت محصول را مطابق آخرین تکنولوژی روز دنیا تضمین می کند.
انجام مهندسی و ساخت این مجتمع ها به همراه واحدهای جانبی آب، برق و بخار تحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توسط شرکت های ایرانی انجام خواهد شد

منبع خبر : روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی


 
وب جدید
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/٧  


وبلاگ www.hajidriri.persianblog.ir شروع بکار کرد.
جهت آشنایی با زندگینامه و فعالیتهای الحاج دکتر محمد قلی حاجی ایری
به این وبلاگ سر بزنید.