تركمن جم خوش گلدينگز
اشتباه تابپی
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٥  

سلام. اونکه شهر جم مغلوماتیندا یازیب دیم که عید فطر نمازینی بیدخوندا اوقیدیق . اشتباه تایپی دی نخل تقی دیان شهریندا اوقیدق.

شرمنده