تركمن جم خوش گلدينگز
تازه یل قوتلی بولسئن
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢٦