تركمن جم خوش گلدينگز
اولین پایگاه اطلاع رسانی کتاب و نشریات ترکمنی راه اندازی شد
ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢  

پایگاه اطلاع رسانی کتاب و نشریات ترکمنی به مدیریت موسسه چاپ و نشر مختومقلی فراغی گرگان (سارلی ) با آدرس www.TurkmenBook.com راه اندازی شد ویا با آدرسهایwww.TurkmenNashr.com و www.TurkmenKetab.com نیز قابل دسترسی می باشد.