تركمن جم خوش گلدينگز
تبریک
ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱٧  

 

جناب آقای بسطام قدم نو رسیده مبارک