تركمن جم خوش گلدينگز
الشدرمه
ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۸