تركمن جم خوش گلدينگز
اصل پانزدهم قانون اساسی
ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٤  

 

اصل پانزدهم قانون اساسی ایران «استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه ‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس» را در کنار زبان فارسی، به عنوان زبان رسمی، آزاد خوانده است.