تركمن جم خوش گلدينگز
یـکی از روحــانیون بزرگ ترکمن صحرا دعوت حق را لبیک گفت
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢  

حاج عبد العزیز آخوند چوگان یکی از بزرگترین و مورد احترام ترین علماء ترکمن صحرا  یکشنبه 29 مهر 86 در روستــای آرخ بزرگ دعوت حق را لبیک گفت .

الله رحمت ادسن.روحی شاد بولسن