تركمن جم خوش گلدينگز
وزیر کشور
ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱٩  

 

 

 

 

 فقط جهت اطلاع عموم.

منبع خبر :

www.hajidriri.persianblog.ir