تركمن جم خوش گلدينگز
ترکمن الفباسی ( الفبای ترکمنی )
ساعت ٩:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱۱