تركمن جم خوش گلدينگز
خانواده امام حسین
ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱۸