تركمن جم خوش گلدينگز
نماینده گنبد
ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٦