تركمن جم خوش گلدينگز
قربان بایرامی
ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٧  

 

یتئب گلیان قوربان بایرامی قوتلی بولسن