تركمن جم خوش گلدينگز
غزه
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٤