موفقیتی دیگر برای ترکمنصحرا

Ghosheh Abed Hodtani

Assistant Professor

Department of Electrical

Engineering

Faculty of Engineering

Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)

متخصصین 40 کشور در سمینار جهانی ICT 2010 در دوحه قطر

پیشکسوتان  و متخصصان دنیای ارتباطات  و تکنولوژی مخابرات  در مورد اهمیت ارتباطات و تکنولوژی جدیدرا در هتل چهارفصل دوحه قطر به بحث گذاشتند. شرکت کنندگان 180 مقاله را در زمینه های ارتباطات بی سیمی و نوری ، شبکه و اینترنت ،ارتباطات سنسوری ،سیگنال و تئوری کدینگ  ، و اطلاعات که کمیته فنی سمینار  از میان مقاله های  دیگر به دقت برگزیده بودند ارائه نمودند.

از بین مقاله های ارائه شده دو مقاله برگزیده و معرفی شدند. برندگان عبارت بودند از آقایان کریستین سنگر ،استفن شوبر ،تونگ مائو و الکساندر  زه مشترکا" از دانشگاه اولم آلمان در زمینه شبکه و اینترنت و در زمینه تئوری کدینگ و اطلاعات  مقاله آقای دکتر قوشه عابد هدتنی از دانشگاه فردوسی مشهد ایران. 

از طرف ترکمنهای مقیم جم و عسلویه کسب این افتخار بزرگ را به شما و ترکمنصحرا تبریک می گوییم.

 

/ 3 نظر / 20 بازدید
عيدي وكيلي

توركمن بيگلسين، اينگ بييك ليك داغلاردان دابييك اونونگ جايي دئر، يؤنه اينگ بييك يره اولاشان سونگ ،ايل اوُني گؤرمك اوچين دألده ،ايسم اوُل اييلي گؤرمك اوچين بيگلسين. آلان اورنونگ غوتلي بولسون اي بييك توركمن. حورماتلي توركمن جم :دامجالار لينك ينده جايلادئم، سنده « دامجالار» لينك ده غوُي ساغ بوُل.

با سلام، به آقای دکتر هدتنی و دانشجویان ایشان و کلا به جامعه برق ایران این موفقیت رو تبریک میگم. واقعا ایشان یکی از نوابق برق ایران هستند. باورتون میشه من همین امروز عصر قبل از یکی از کلاسهای ارشد پیش ایشان بودم ولی از این موضوع خبر نداشتم. [لبخند]

عزیز

با سلام، به آقای دکتر هدتنی و دانشجویان ایشان و کلا به جامعه برق ایران این موفقیت رو تبریک میگم. واقعا ایشان یکی از نوابق برق ایران هستند. باورتون میشه من همین امروز عصر قبل از یکی از کلاسهای ارشد پیش ایشان بودم ولی از این موضوع خبر نداشتم. [لبخند]