استخدامی در عسلویه

آگهی دعوت به همکاری با یک شرکت پتروشیمی در منطقه عسلویه
با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولیدات پتروشیمی و کمک به خودکفایی ایران اسلامی در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت، از بین متقاضیان ذکور (مرد) واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس وفوق لیسانس به شرح ذیل نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی، مصاحبه عمومی و تخصصی، معاینات پزشکی، با انعقاد قرارداد طبق قانون کار مدت معین (تأمین اجتماعی) دعوت به همکاری می نماید
* جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی

ردیف رشته تحصیلی گرایش مقطع تحصیلی تعداد حداقل معدل 1 مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها کارشناسی/کارشناسی ارشد 8 14 2 مهندسی شیمی صنایع شیمیایی ، پتروشیمی ، مهندسی شیمی کارشناسی/کارشناسی ارشد 60 14 3 لیسانس شیمی شیمی کاربردی کارشناسی/کارشناسی ارشد 12 14 4 مهندسی برق قدرت ، مهندسی برق کارشناسی/کارشناسی ارشد 6 14 5 مهندسی الکترونیک کلیه گرایش ها کارشناسی/کارشناسی ارشد 12 14 6 مهندسی ایمنی صنعتی کلیه گرایش ها کارشناسی/کارشناسی ارشد 14 14 7 کاردانی شیمی صنایع شیمیایی ، پتروشیمی کاردانی 20 14 8 کاردانی مکانیک کلیه گرایش ها کاردانی 20 14 9 کاردانی برق قدرت ، الکترونیک ، برق کاردانی 20 14 10 دیپلم ریاضی فیزیک ، تجربی ، مکانیک ، برق - 80 14

http://np.iran-azmoon.ir

به این سایت مراجعه شود

/ 0 نظر / 55 بازدید