مسائل محیط زیستی پتروشیمی مشابه پتروشیمی گلستان

 

مجتمع پتروشیمی خراسان:

مجتمع پتروشیمی خراسان به منظور تامین کود شیمیایی اوره در شمال شرق کشور در زمینی به مساحت 200 هکتار در 17 کیلومتری شهرستان بجنورد تاسیس شده است.

این مجتمع دارای واحد های اوره ، آمونیاک ، کریستال ملامین ، نیروگاه و یوتیلیتی می باشد. واحد های اوره و آمونیاک در تیر ماه سال 75 راه اندازی شد.ظرفیت اسمی واحد اوره 1500 تن در روز ، ظرفیت اسمی واحد آمونیاک 1000 تن در روز می باشد.در سال 83 واحد تولید کریستال ملامین با ظرفیت 60 تن در روز راه اندازی شد.صاحب لیسانس واحد آمونیاک شرکت KELLOG ، واحد اوره STAMYCARBON ، واحد کریستال ملامین  EUROTECHNICA  می باشند.این مجتمع توانسته است گواهی نامه های سیستم مدیریت کیفیت 9001ISO ویرایش سال 2001، سیستم مدیریت زیست محیطی 14001 ISO و 18001 OHSASکسب نماید

  مدیریت محیط زیست در منطقه:

برنامه ها:

 کاهش آلاینده ها در پساب خروجی مجتمع ، کاهش آلاینده های هوا در خروجی از دودکشها ، کاهش ضایعات ، کاهش مصرف انرژی و مواد اولیه و افزایش آگاهی پرسنل و جامعه در خصوص حفظ محیط زیست از جمله برنامه های مجتمع می باشد.

اقدامات جاری :

پایش و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی> پایش و کنترل پسابهای صنعتی و بهداشتی

پایش و اندازه گیری کلیه پارامترهای پسابهای صنعتی و بهداشتی مجتمع به صورت مستمر انجام می گیرد. پارامترهای پساب خروجی مجتمع به صورت روزانه، ماهیانه و موردی اندازه گیری می شوند. با اجرای پروژه های زیست محیطی بهبود از لحاظ کمی و کیفی در پساب مجتمع حادث شده است.  حادث شده است. روند بهبود این وضعیت در نمودارهای زیر آورده شده است.

> پایش و کنترل آلاینده های اتمسفری

 آلاینده های محیطی درمجتمع سالیانه اندازه گیری می شوند. آلاینده های دودکشهای مجتمع هر 6 ماه اندازه گیری می شوند.تمامی دستگاههای اندازه گیری پارامتر های فوق توسط مجتمع خریداری شده و توسط کارشناسان مجتمع اندازه گیری صورت می گیرد.

> پایش و کنترل میزان مصارف انرژی و مواد اولیه

ماهیانه کلیه شاخصهای مصارف انرژی، مواد اولیه و مواد شیمیایی به ازاء تناژ محصول تولیدی درهر واحد با شاخصهای پیش بینی مقایسه و مورد بررسی قرار می گیرد.

> مدیریت پسماندها

ماهیانه کلیه واحد های مجتمع میزان ضایعات تولیدی را ثبت و به کمیته محیط زیست مجتمع ارسال می کند. بصورت سالیانه و 6 ماهه وضعیت ضایعات تولیدی نسبت به سال قبل مقایسه می شود. 

> ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز

برنامه ریزی برای توسعه فضای سبز مجتمع تا سقف 130 هکتار تا پایان سال 1385

پروژه های زیست محیطی خاتمه یافته:

> نصب فلو ترانسمیتر در مسیر هوای ابزار دقیق مصرفی کلیه واحدهای بهره برداری مجتمع

> نصب فلو ترانسمیتر در مسیر آب آتش نشانی> طراحی اصولی و تفصیلی سیستم حذف آمونیاک از پساب آمونیاکی پتروشیمی خراسان

> خریداری و نصب آنالایزر On-Line در مسیر پساب خروجی مجتمع> پروژه تحقیقاتی طراحی و ساخت آنالایزر آمونیاک در پساب خروجی مجتمع

>  پروژه تحقیقاتی کاهش آب دورریز سیستم اسمز معکوس واحد تصفیه آب

> ساخت حوضچه ژئوممبران در واحد تصفیه پساب

> ساخت سرریز (Weir) در کانال پساب خروجی مجتمع جهت اندازه گیری فلوی پساب خروجی مجتمع

> سری کردن تعدادی از آنالایزرهای واحد آب

> تغییر Setting و افزایش زمان سرویس کارکرد بسترهای خشک کننده هوای ابزار دقیق

> حذف پمپهای Refrence air آنالایزرهای اکسیژن واحد نیروگاه

> بررسی و امکان پذیری جمع آوری دورریز آب D-6501 واحد نیروگاه > کاهش سر و صدای مربوط به کنترل ولو PV-65223 واحد نیروگاه > وصل کردن آب کولینگ برگشتی از بیرینگ F.D فن های بویلرها به مسیر C.W.R

> اندازه گیری میزان فلوی آبD.M ورودی به واحد نیروگاه >  بررسی امکان پذیری افزایش راندمان نیروگاه با افزایش فشار Dearator واحد

> بررسی و امکان پذیری جمع آوری آبهای دورریز ایستگاه نمونه گیری (SamplePoint)

> جایگزینی آب کولینگ به جای آب سرویس در کولر نمونه گیری از آب تغذیه سیستم بخار سازی (B.F.W) واحد آمونیاک

 > تغییر سیستم کنترل روشنایی محوطه فنهای هوایی واحد آمونیاک

> طرح بازیافت آب دورریز Water Jacket واحد آمونیاک

 > جایگزین نمودن آب کولینگ به جای آب سرویس در کولر نمونه گیری از آنالایزر AT-1890 واحد آمونیاک

> انتقال آب دورریز D-2156 واحد آمونیاک به واحد آب

> بررسی امکان بازیافت آب T- 2125 در واحد آمونیاک

> طراحی و جداسازی مسیر پسابهای آلوده آمونیاکی از مسیر غیر آلوده در واحدهای آمونیاک و اوره

>  ساخت و نصب دکانتور برای جداسازی روغن از آب آمونیاکی در خروجی فیلتر F-2102 واحد آمونیاک

> تغییر سیستم کنترل روشنایی انبارهای محصول اوره از طریق نصب فتوسل

>  بازیافت آب آمونیاکی درین شده از قسمت پلانجرهای پمپهای P-4107 A/B واحد اوره به پساب از طریق TK-4018

> حذف پکیج سرماساز FES واحد اوره و استفاده از مسیر آمونیاک

>  بازیافت کندانسهای خروجی آنالایزرها ی واحد اوره از طریق TK-4109

> اتصال خروجی تعدادی از ترپهای L.P واحد کریستال ملامین به هدر L.P.C

> تغییر سیستم کنترل روشنایی سوله کارگاه مرکزی

> تغییر سیستم کنترل روشنایی راهرو قسمت اداری کارگاه> طرح آبیاری فضای سبز داخل و خارج مجتمع با آب دور ریز سیستم اسمز معکوس مجتمع و ایجاد شبکه آبیاری قطره ای  

> نصب پمپ یدکی( Standby) جهت پمپ آبیاری فضای سبز جنگل جدید مجتمع

> انتقال آب مازاد دور ریز سیستم اسمز معکوس واحد آب به حوضچه 700 متر مکعب واقع در جنگل قدیم جهت آبیاری فضای سبز

> افزایش آگاهی کارکنان در رابطه با محیط زیست

> پروژه تحقیقاتی طراحی و ساخت دستگاه تصفیه روغن در خلاء> اصلاح روش دفع پسابهای بهداشتی در ساختمانهای قدیم

> بازیابی ونت T-2125 واحد آمونیاک

> بررسی و طرح از سرویس خارج نمودن P-2120A&B در واحد آمونیاک

> بازیافت ونت اژکتور از J-4105 واحد اوره

>  پروژه تحقیقاتی امکان تصفیه هوای خروجی برج پریل واحد اوره

> خرید دستگاه اندازه گیری گرد و غبار (Dust Emission)

> ساخت Monorail در قسمت فوقانی محل نمونه گیری از خروجی استک برج پریل واحد اوره و نصب دستگاه اندازه گیری گرد و غبار (Dust Emission)

>  ایجاد بستر شنی و لوله کشی جهت تخلیه آب همراه لجن دفع شده کلاریفایر سیستم تصفیه آب در بستر ته نشینی این لجن در واحد پساب

> ایجاد حوضچه نگهداری موقت O.A.T > مسقف کردن ترمینال زباله و ضایعات غیر صنعتی

پروژه های زیست محیطی در دست اجرا:

> احداث برج STEAM STRIPPING جهت تصفیه پساب آمونیاکی مجتمع

> تعویض نوع فلو ترانسمیتر آب خام ورودی به مجتمع ( FT-62101)

> بازیافت ملامین OFF SPEC

تاسیسات زیست محیطی :

برج دفع آمونیاک :

هدف از ساخت برج استریپر در واحد پساب مجتمع ،حذف آمونیاک موجود در پساب آلوده آمونیاکی حوضچه ژئوممبران و استفاده مجدد از این پساب بوده است.عریان سازی آمونیاک از پساب با استفاده از بخار (Steam Stripping) انجام خواهد شد.ارتفاع برج 21 متر و قطر آن 1.01 متر است . زمان تماس پساب و بخار در برج از طریق پکینگهای استنلس استیل پال رینگ تامین خواهد شد.پمپ، مبدل حرارتی پیش گرم کن و ….سایر تجهیزات دیگری است که در مجاور برج در واحد تصفیه پساب نصب شده است.

تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی :

کلیه فاضلابهای بهداشتی مجتمع از طریق شبکه جمع آوری وارد سیستم تصفیه پساب بهداشتی میشود.این سیستم به شیوه لجن فعال از نوع هوادهی گسترده طراحی شده است. دارای سامپ جمع آوری فاضلاب خام Lift Station ، حوضچه هوادهی، کلاریفایر، سامپ کلر زنی، فیلترهای شنی و سامپ پساب فیلتر شده و سامپ هاضم لجن است. سیستم برای فلوی 210 متر مکعب بر روز طراحی شده است. به طور متوسط دبی فاضلاب خام در شرایط واقعی 5 متر مکعب بر ساعت است .

حوضچه های متعادل سازی پساب :

واحد پساب مجتمع دارای دو حوضچه متعادل سازی می باشد. همواره یکی از حوضچه ها در حال لول گیری و دیگری در حال تخلیه است.بلودان کولینگ ، خروجی CPI، آب مازاد دورریز سیستم اسمز معکوس و پساب خروجی از T-3108 واحد کریستال ملامین طول هر حوضچه 51 متر است.عرض هر حوضچه 25 متر است.حجم هر حوضچه 3600 متر مکعب است .

حوضچه نگهداری آبهای سطحی :

طبق طراحی ابتدایی حوضچه Storm جهت هدایت و نگهداری آب بارانRunOff Water به ظرفیت 15000 متر مکعب در واحد پساب ساخته شده است.کلیه آبهای سطحی حاصل از بارندگی به این حوضچه ارسال میشود.این حوضچه کاملا” ایزوله و عایق است .

حوضچه نگهداری ضایعات OAT :

O.A.T ضایعات جانبی فرایندی تولیدی در واحد کریستال ملامین است.از ابتدای سال 83 که واحد کریستال ملامین راه اندازی شد این ضایعات جهت نگهداری موقت در این حوضچه تخلیه میشود.ابعاد حوضچه 7/3×21×53 متر و حجم تقریبی 4000 متر مکعب است..

/ 2 نظر / 59 بازدید
متین

سلام من هم وب شما رو لينك كردم موفق باشين

سلام دوست عزيز

سلام دوست عزيز اطلاع رساني بسيار خوبي بود نميدانم آيا شما در پتروشيمي خراسان شاغل هستيد يا نه ولي من مدت ١١ سال آنجا خدمت كردم و در يكي از پروژه هاي زيست محيطي نسبتا مهم شركت نقش فعالي داشتم خوشحال خواهم شد اگر در مورد مسايل زيست محيطي ارتباط مفيدي داشته باشيم