گسترش روابط ايران و ترکمنستان( بخصوص بين استانهای گلستان و بالکان )

   چهارشنبه ۷ آذر

  هیئت اعزامی مدیران استان گلستان ( آقایان : محمود زاده استاندار محترم گلستان -دکتر محمد قلی حاجی ایری

  نماینده محترم بندرترکمن و کردکوی-موسوی معاون برنامه ریزی - قلیچ لی رئیس سازمان صنایع و معادن -ناظمی

  رئیس جهاد کشاورزی  - دکتر جعفری مدیر کل شیلات  -  دکتر سمنانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گرگان و

  حسینی مدیر دفتر استانداری ) در سفر به کشور ترکمنستان ودیدار با معاون رئیس جمهور ورئیس گمرک و دیگر

  مقامات آن کشور به توافقات ذیل دست یافتند :

  ۱ - حل مشکل گذر مرزی ۲ - زدن بازارچه مرزی ۳ - ارتباط بهداشتی بین دو طرف ( معالجه بیمار و غیره  )

  ۴ - آموزش دانشگاهی ( پزشکی و پرستاری ) ۵ - گسترش روابط در بخش شیلات. و مراسم کلنگ زنی خط ریلی

  ایران وترکمنستان و قزاقستان با حضور مهندس رحمتی وزیر راه .

/ 0 نظر / 4 بازدید