درراستای نام گذاری تیم والیبال ترکمن صحرا

«دایان»«چهکماز«هاوش » دارد؟

در حالی که نمایندگان مجلس درد دل خود را از عدم اجرای اصول 15 و19 قانون اساسی از تریبون مجلس با رهبری در میان می گذارند در یک اتفاق عجیب و باورنکردنی مدیر تیم والیبال گنبدکاووس در گفت و گو با ایرنا اعلام می کند : با نام «هاوش » گنبدکاووس در لیگ برتر والیبال حضور خواهیم یافت وی افزود: هاوش به معنای امت و پیروان کی پیامبر بوده و پس از رایزنی های فراوان انتخاب شده است. از آنجا که اسپانسر تیم گنبد امسال تغییر کرده و «محمدی «ها قرار است تیم داری کنند انتخاب نام حق مسلم آنها است, تیم خصوصی است و صاحب اختیار آن مالک باشگاه. در متون دینی داریم که که از حق فرزند بر پدر و مادر خود انتخاب نام نیک است در مورد والیبال گنبد نیز با وجود آنکه تیم خصوصی است اما همان طور که در شماره پیش نوشتم والیبال ترکمن صحرا دل خوشی تمام جوانان و پیران ترکمن است، تسکین دهنده تمام دردها ورنجهای صحرا نشینان است،فراموشی تمام بیکاری ها وآوراگیها ست ودر یک کلام خود زندگی است , پس باید نامی در خور و لایق آنان انتخاب شود ونام ونشان ترکمن ها را به معرض نمایش قرار دهد.

» گفته شده است: موجودی که در اعماق دریا زندگی میک‌ند، آخرین چیزی را که کشف میک‌ند، آب است. او فقط زمانی از وجود آب آگاه خواهد شد که حادث های اتفاقی او را به سطح آب آورد و با هوا آشنا سازد… به طور کلی، توانایی شخص برای دیدن فرهنگ خویش، مستلزم داشتن اندکی واق عنگری است که اگر نگو ییم هیچ، ولی به ندرت وجود دارد« رابرتسون، 1372 ، ص 74.

بدون شک اولین نماد فرهنگی که با فردی پس از تولدش همراه میشود و معمولا تا پایان عمر نیز همراه اوست، نامی است که پدر و مادر بر وی  مینهند و دیگران نیز او را بدین نام م یخوانند، شاید به دلیل همین عمومی بودن و همراهی همیشگی است که توجه به آن کمتر است. همچنین ممکن است به دلیل ثبات بلند مدت آن، حساسی تها را به خود جلب نکند. و تنها در مواقعی که تغ ییراتی قابل توجه در آن ایجاد م یشود، توجه پژوهشگران را معطوف به خود نماید 1 هاوش در فرهنگ لغت دهخدا چنین آمده است :

در پهلوی hawisht به معنی مغ )روحانی زرتشتی (، موبد. شاگرد. روحانی جوان )زرتشتی ( که در مراسم دینی به قربانی کننده ، یاری کند. در اوستا havishta آمده که در فرهنگهای فارسی جزو لغات زند و پازند ضبط شده و به معنی امت گرفته اند. )پورداود، خرده اوستا حاشیه ی صص 38 – 239 از حاشیه ی برهان چ معین ص 2312 (.

چند سالی که در تهران و شهرستان بودم تا حالا این واژه به گوشم نخورده, با جستجوی در شبکه جهانی اینترنت نیز غیرازپسرخردسال علی کریمی چنین کلمه ای دراین دنیای بی درو پیکروگسترده نیز غریب و ناشناخته است با پرس و جو از بزرگتران و استخوان خوردکرده های ترکمن در حوزه فرهنگ و ادب نیز به نتیجه ای نمی رسم , با این وجود چطور این نام به ذهن صاحبان تیم خطور کرده و با چه کسانی رایزنی کرده اند بر ما پوشیده است در این باره چند گزینه محتمل است یا اینکه صاحب تیم برای تبلیغات شرکت های خصوصی خود تیم داری می کند که در این صورت نام هایی از قبیل «هایپر گنبد »و «هایپر محمدی گنبد »...مناسبتر است .همان طور که «نئوپان »و «استقلال جهاد کشاورزی« و» جواهری « چنین کردند .

یا اینکه برای معروف و مشهور شدن چنین می کند وچند صباحی تیم داری می کند همان طور که حسین هدایتی و شفیع زاده ها کردند که در این صورت فرقی نمی کند که هاوش باشد , داماش یا استیل هالی وود به قول عادل فردوسی پور .باری به هر جهت است وبدون پشتوانه فکری که در این صورت انتظاری نمی توان داشت به بادی می آیند و چون صاعقه ای می گذرند.

و یا اینکه در کنار تیم داری و معرفی محصول شرکت خود , به هویت قومی و فرهنگی و بومی می اندیشد و بیشتر یک باشگاه فرهنگی ورزشی است تا صرفا ورزشی که در این صورت نام از قبیل :

(بگنج )شادمانی     

(دایان ) نشانازتلاشوکوششوبرخاستن

(ایلمان )سمبل ایل

(آی سوی)از نژاد و تبار ماه

(آلتئن, کوٌموٌش )فلز باارزش و گران بها

(بایات : )ثروت و دارایی

(به آخر کلمات گنبد ضافه شود)

با مسماتر و مفهوم تر و شکیل تر است باید در نظر داشته باشیم که با خرید امتیاز یک تیم فقط بازیکن ها و باید در نظر داشته باشیم که با خرید امتیاز یک تیم فقط بازیکن ها و اجازه ورودی مسابقات را بدست می آوریم و حمایت ها ی معنوی مردم و تماشاگران و دلسوزان این رشته تنها با احترام واقعی به آنها بدست می آید و نه تصمیمات یک جانبه و از بالا با مالکیت به همه چیز و همه کس نگریستن .در این مورد نیز نمی گویم مسولان تیم نظر سنجی انجام می دادند اما با مشورت بزرگان وفرهیختگان ترکمن صحرا قطعا متاسفانه مدیران تیم خشت نام هایی شایسته و درخورکه نشانه فرهنگ غنی زبانی ترکمن صحرا باشد انتخاب می شد تا مردم به نیکی و احترام یاد کنند که اول را در این مورد کج نهاده اند

 

1:عباس عبدی .تحول نامگذاری کودکان در میان قوم ترکمن بلوچ کرد عرب.

حسینمحمودیmahmoudihossein@yahoo.com

منبع : نشریه صبح صحرا

/ 0 نظر / 4 بازدید