فرهاد قائمی

دیروز شبکه ورزش بازی تیمهای کاله مازندران و تیم پیکان را داشت مستقیم پخش میکرد گزارش گر فکر کنم از مازندران بود خیلی فرهاد را میکوبید و در مقابل از ق ر ا خیلی تعریف میکرد.کسی میدونه جریان چیه؟

/ 2 نظر / 28 بازدید

اخ حرف دلم را زدی

kaka

طرف یه بی شعور بوده شما سخت نگیرید