افزایش جمعیت

افزایش جمعیت گلستان، زاد و ولد ترکمن ها یا مهاجرت ؟

با درود من یک سیستانی هستم باید گفت که مهجرت ما به استان گلستان اجباری و خلاف میل باطنی ما بوده و هیچ سیستانی نیست که با شنیدن نام بزرگ سیستان اشک نوستالژی در چشمانش جمع نشود. بهتر است شما ترکمنها هم چشم به روی حقیقت باز کرده و ناتوانیهای خود را در مسایلی چون تامین معاش و مسکن به گردن سیستانیهای عزیز یا سایر اقوام عزیز گلستان نیندازید. همه می دانند که ترکمنها آریایی نیستند و ایران سرزمین آریاییهاست و ما سیستانیها که اریایی هستیم هرجای ایران عزیز که بخواهیم زندگی میکنیم مانند سایر اقوام عزیز ایرانی شما هم بهتر است با ما و دیگر نژادها دست برادری بدهید چون کلید موفقیت شما در این است.
نویسنده : سورنا
 نظرات یک خواننده سیستانی در مورد موضوع افزایش جمعیت گلستان ،زاد و ولد ترکمن ها یا مهاجرت
/ 0 نظر / 59 بازدید