پرداخت قسطی مدت خدمت نظام ‌وظیفه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی

در اجرای این دستورالعمل هیچ تفاوتی بین مشمولین قانون کاروغیرآن وجود ندارد.هفت‌سی‌ام توسط بیمه‌شده و بیست‌وسه‌سی‌ام توسط دولت پرداخت می‌شود. دراجرای دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد

بیمه‌شدگان مرد که خدمت سربازی یا حضوردرجبهه‌های حق علیه‌باطل را دارند می‌توانند ازامروز با مراجعه به شعب تامین اجتماعی تهران بزرگ در12 قسط مدت خدمت نظام‌وظیفه رادر سوابق خود داشته باشند.
به گزارش ایلنا،عباسعلی لواف مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ افزود: 85 درصد از بیمه‌شدگان(مرد) دارای سوابق سربازی یا حضوردر جبهه را داشتند که با توجه به بالا بودن مبلغ سهم بیمه‌ شده امکان پرداخت یکجا برای این عزیزان میسر نبود و در این راستا با توجه به دستورالعمل مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از امروز پرداخت حق بیمه مذکور در 12 قسط ماهانه انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای این دستورالعمل هیچ تفاوتی بین مشمولین قانون کاروغیرآن وجود ندارد.
وی تصریح نمود: درگذشته پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه وحضورداوطلبانه در جبهه‌های حق علیه باطل تنها شامل بیمه‌شدگان مشمول قانون کاربود که بر اساس استفساریه قانون اصلاح شده ماده14 قانون کاروالحاق یک تبصره به آن که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید از تیرماه 85 مدت خدمت نظام وظیفه یا حضور داوطلبانه در جبهه‌های حق علیه باطل، شامل تمام مشمولان قانون تامین اجتماعی شده و جزو سوابق بیمه‌ای آنان محسوب می‌شود.
مدیرکل تامین اجتماعی در خصوص میزان پرداختی احتساب مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه درجبهه‌ها گفت: به طور کلی هفت‌سی‌ام توسط بیمه‌شده و بیست‌وسه‌سی‌ام توسط دولت پرداخت می‌شود.
لواف در خصوص مدارک تائید داوطلبان حضوردرجبهه‌های نبردحق علیه باطل گفت: گواهی از مراجع اعزام‌کننده شامل نیروهای مسلح، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،‌جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی جهت احتساب دوران حضوردرجبهه‌ها ضروری می‌باشد.
وی درخصوص پذیرش احتساب مدت خدمت نظام وظیفه یا حضور داوطلبانه در جبهه درحین اشتغال گفت: دراجرای دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و مدت خدمت نظام وظیفه با حضوردرجبهه‌ها چه قبل از اشتغال و یا درحین اشتغال پذیرفته می‌شود.
لواف در خصوص شرایط احتساب خدمت نظام وظیفه بیمه‌شدگانی که در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند،‌تاکید کرد: به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را درجبهه‌های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها با توجه به موارد قانونی مورد بررسی و پس از تائید نهایی به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود

 

منبع خبر : www.baztabonline.com

/ 0 نظر / 20 بازدید