اسامی 8 نوع برنج وارداتی آلوده اعلام شد

 

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گزارشی در صحن علنی امروز مجلس اعلام کرد: هشت نوع برنج وارداتی آلوده به مواد سمی آرسنیک و سرب هستند.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر در جمع بندی این گزارش آمده است: در مورد آلودگی هشت نمونه از برنجهای وارداتی آلوده به فلز سنگین سرب، فعلاً از توزیع آن جلوگیری و به دو طریق زیر در آینده اقدام شود:

1ـ جلوگیری از توزیع هشت نمونه اعلام شده در بازار و مرجوع کردن آنها به کشورهای فروشنده؛

2ـ مخلوط کردن نمونه های اعلام شده با نمونه هایی که آلودگی آنها در حد صفر باشد و پس از تأیید رفع آلودگی و پایین بودن آلودگی به زیر حد استاندارد اجازه توزیع داده شود.

در گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برنجهای وارداتی با عنوانهای عطر گل باز، دل مبارکه کامونگی، سارال، کیمیا، جادوگر، هاشمی 1121، عررمان و حاجی مرادی دارای غلظت بالای حد استاندارد فلز سنگین سرب اعلام شده اند.

همچنین در گزارش این کمیسیون آمده است: از میان استانداردهای آسیایی، استاندارد چین که از طرف وزارت سلامت و سازمان استاندارد ملی آن کشور مشخص شده است در مورد برنجهای وارداتی آلوده به فلز سنگین آرسنیک مبنای عمل قرار بگیرد تا پس از تحقیقات و مشخص شدن میزان استاندارد تعیین شده، به عنوان استاندارد ملی کشور مبنای بررسی قرار بگیرد.

منبع خبر :www.tabnak.ir

 

/ 0 نظر / 3 بازدید