جم شهرينگ مغلوماتي ۲

سلام . عزيز تركمن دوغانلريم.بر ناچا اطلاعات اسلاب ديلا كه سزينگ اوچين تيارلاديم.انشاالله كه گونيگزا اوترسن. باغشلارسينگز اگر تركمن چا ديلندا اشتباه يازان بولسم. 

پيشينه تاريخي

 

در بررسي آثار و نوشته هاي تاريخي و جغرافيايي ، نام جم از قدمت بسيار زيادي برخوردار است . برخي آن را به دوران قبل از ساسانيان و عده اي نيز جم را به جمشيد ، فرزند طهمورث ، چهارمين پادشاه پيشدادي منسوب كرده اند و بر اساس داستاني اسطوره اي ، جم را مركز حكومت جمشيد دانسته اند. ياقوت حمودي در كتاب « معجم البلدان » آورده كه طهمورث را ده پسر بوده كه يكي از آن ها جم يا جمشيد نام داشته و به هر كدام از آنها شهري از اقليم پارس داده كه به نام خود آن ها است و جم شهري است منسوب به جمشيد شاه .« حدود العالم من المشرق الي المغرب » نام كتابي است در عهد نوح ابن احمد ساماني كه به سال 372 هجري قمري نوشته شده و نويسنده آن نامعلوم است. اين كتاب ، جم را شهري از حدود سيراف معمور و آبادان و با مردم بسيار

بیان کرده است

مذهب ، زبان و گويش

دين عموم مردم جم اسلام و مذهب آنان شيعه اثني عشري است. اگر چه به دليل سابقه تاريخي ، در زماني نه چندان دور ، جمعي از يهوديان نيز در كنار مسلمانان در آرامش زندگي مي كرده اند. همه مردم جم به زبان فارسي سليس و روان صحبت مي كنند و گويش و گفتار آنها به زبان فارسي دري نزديك است. بعلت مهاجرپذيري شهرستان در سالهاي اخير كه علت اصلي آن نيز صنعتي بودن منطقه است تعداد قليلي از اقوام ديگر ( لر ، كرد ، ترك ، بلوچ و تركمن  )در اين شهرستان ساكن شده اند .

حاضر هيچ انجمن فرهنگي ورزشي مز يوق يونه بر تيم واليبال تشكيل برجك بولياق ، چون بوتايدا حوكمان گاز يادا پتروشيمي حمايت ادملي. بر شركت بلان گورلشدك كه بزي حمايت ادسن.

عيد فطر دا تقريبا تركمنلري كه شتايدا دلا يبدخون ديان شهريندا نماز اوقيدلا. بيدخون استان بوشهرينگ بر سني( شافعي ) شهرلرينگ بيري.

شهر جم دا اهل سنت اوچين مسجد يوق.بوتايي خالص شيعه.بلوچلا و كردلا و افغاني لار( بعضي لري تركمن) بار يونا اولار همه سي كارگر.

حرمت بيلان.جم تركمنلري

/ 2 نظر / 8 بازدید
سلام

سلام حكيم جان نماز عيد نخل تقي دا اوقاديك نه بيدخوندا

يک جمی

سلام بر ترکمن های جم .ارزوی موفقيت برای شما که از راهی دور برای رکار وخدمت >به شهر ما امده ايد را دارم.