واطان

واطان

هر انسانینگ دویغی سین   

قایناپ جوشیرار واطان

واطان عشقا کیم کؤیر ؟

پاراخاتلیق واطاندا

آنگسات اله گلماندی

واطان میزدا ایلیمیز

ناچه ییل لاپ گولماندی

 

نام کتاب : انه دیل

شاعر : منصور طبری

/ 0 نظر / 16 بازدید