گروه آلادا

به بهانه سالروز در گذشت بهروز ایری ، هنرمندی که با رفتنش قلب هر هنر دوست جریحه دار شد. امروز به یاد مردانی از دیار ترکمن که با هزار آرزو و امید دست به کاری زدند شگرف وبه یاد ماندنی می خوام چند خط بنویسم.
همیشه در هر مقطع از زمان گروهی بخواهند اندیشه وشیوه ای را رواج دهند عده ای بخیل و کوته فکر مانع این پیشرفت می شوند مخصوصا اگر پیشرفت در عرصه فرهنگ وباور قومی باشد.با این تفاسیر گروه آلادا هم از همان گروه بود که تلاش کرد فرهنگ و رسوم از دست رفته ما را بخاطر بیاورد .مخصوصا قشری از جامعه که نسل رو به رشد جامعه هستند نسلی که فقط دنبال پیروی از مد های مبتذل روز جهان هستند واز فرهنگ خود دور مانده اند .هرچند کار این هنرمند ستودنی است اما برای نجات این نسل تنها اجرای نمایش از این قبیل کافی نمی باشد بلکه باید کاری عمیق وریشه ای انجام داد .این نمایش های ترکمنی پله ای است تا ما هم فرهنگ فراموش شده خود را به جوانتر ها یاد آور شویم وهم تشویق شوند واز درون بجوشند و هر کدام به سهم خود کاری انجام دهند هر چند اندک.هریک از ما می توانیم یک بهروز باشیم بهروزی که امروزش با دیروزش کلی فرق می کرد .او فقط به فکر خندان مردم نبود بلکه با نقدی زیرکانه از تلخی های جامعه صحنه خنده داری به معرض دید مردم ترکمن صحرا می گذاشت و مردم قدر دان هم او را جانانه واز ته دل تشویق می کردند.همه ما به کارهای او خندیدیم وامروز او در میان ما نیست ، بیایید به شکرانه لبخندی که توسط او به لبان ما نشست با ذکر فاتحه ای به روح آن انسان دل پاک ، روحش را شاد نماییم.روحش شاد وراهش پر رهرو باد.....چه زیبا میشد اگر ما روز 16 آبان رو روز آلادا نامگذاری می کردیم.  

منبع خبر : yasharmerjen.blogfa.com     

/ 0 نظر / 20 بازدید