/ 2 نظر / 19 بازدید
صحنه

با یک غزل ترکمنی آپم.پنجره ی نقد به روی شما باز است.

این شجره غلط است. امام حسین فرزندی به نام های عمر و ابوبکرندارد. اگر داشت پس انها چه شدند؟ تاریخ چنین نیست.