تماشاگر نماها از جان والیبال گنبد چه می خواهند؟!

تماشاگر نماها از جان والیبال گنبد چه می خواهند؟!

گنبد پایتخت والیبال ایران است و این شهر بهترین تماشاگران را دارد، این جمله را همیشه، همه گفته اند و واقعیت هم همین است.

ولی در بازی دیروز تیم گنبد برابر سایپا از سوی چند احمق نادان شاهد صحنه هایی بودیم که نوشتن درباره شان هم دردآور است.

نمی دانم در سالن بودید و این صحنه ها را دیدید یا نه ؟

نمی دانم آیا آن چند نفری که آن کارها را کردند (اگر عقلی داشته باشند و به کاری که کردند فکر کنند) دیشب خواب راحتی داشته اند  یا نه؟

آنها مطمئنا نمی دانند که این حرکاتشان چه عواقبی برای والیبال گنبد در بر دارد و مهمتر از همه باعث بدنام شدن مردم یک شهر می شود.

آنها حتما نمی دانند که چنین حرکاتی برای نماینده فدراسیون و بینندگان سیما چه ذهنیتی ایجاد می کند و با یک کار احمقانه شان مردم یک شهر بدنام می شوند.

تشویق تیم سایپا از نظر ما هیچ اشکالی ندارد چون این سلیقه آنها بوده است ( هر چند این کار نیز از نظر خیلی ها غیر قابل قبول است) ولی انداختن ترقه داخل زمین ، پرتاب بطری و پیچ داخل زمین بازی و توهین به بازیکنان تیم شهر هیچ توجیهی ندارد و نشان از ناقص بودن عقل آن افراد می باشد.

والیبال گنبد چنین تماشاگرانی را نمی خواهد، والیبال گنبد تماشاگری می خواهد که بازیکنانش را در برابر تیمهای میهمان تحقیر نکند ، والیبال گنبد تماشاگری می خواهد که به جای تشویق با حرکات نامربوط به حیثیت شهر خدشه وارد نکند.

والیبال گنبد تماشاگری می خواهد که انتقاد خود به تیم را در جریان بازی بروز ندهد و در طول بازی از تیم حمایت کرده و پس از پایان بازی انتقادش را بگوید.

تماشاگر گنبدی ولی نعمت و سرور والیبال گنبد است و والیبال این شهر هر چه دارد از این تماشاگران دارد ولی آن چند نخاله با آبروی همه تماشاگران ، تیم و مسئولین بازی می کند.

آنان در بازی دیروز کاری کردند که مسئولین سایپا پس از پایان بازی در کمال وقاحت می گفتند اگر نیروی انتظامی ما را اسکورت نکند  ما از رختکن خارج نمی شویم.

کجا رفت آن روزهایی که پس از بازی بازیکنان بزرگ والیبال ایران در آغوش تماشاگران سالن را ترک می کردند؟

کجا رفت آن روزهایی که تماشاگر تا لب خط سالن نقی پناهی می نشست و در پایان بازی همه مردم با تیم برنده و بازنده دست داده و خوش و بش می کردند؟

این تماشاگران امروزی فرزندان همان نسل هستند ، همان نسلی که والیبال را عاشقانه دوست داشتند نه از روی احساس.

گاها در آن سالها  اگر تماشاگری مرتکب کاری می شد وقتی هفته بعد وارد سالن می شد با هو تماشاگران مواجه شده و شرمنده سالن را ترک می کرد.

قبول کنیم در شرایطی که چند نخاله برای والیبال گنبد ایجاد کرده اند همه ما مقصر هستیم.

ما مقصر هستیم چون کارهای آن چند نفر را می بینیم و با سکوت خود از وی حمایت می کنیم و اجازه می دهیم او با آبرو و حیثیت ما بازی کند.

اجازه می دهیم او هر کاری که می خواهد بکند و فردا در مطبوعات و ... اعلام کنند تماشاگران گنبدی میهمان آزار و اوباش هستند.

بیایید یکبار هم که شده این دندان فاسد را از ریشه بکنیم.

این دندانی که گاهی در بازیهای حساس عفونتی شده و برای ما دردسر درست می کند.

بیایید این ارازل و اوباش را شناسایی و از سالن شهرمان طرد کنیم تا از این پس بدون استرس فقط نظاره گر والیبال باشیم نه......

شما نبودید و در رختکن اشکهای چند بازیکن جوان تیم را ندید که ناجوانمردانه آماج توهینها و فحشهای  چند حیوان لاابالی قرار گرفته بودند و جرمشان هم این بود که نتوانسته اند تیم سایپا سه میلیاردی با ۶ بازیکنئ ملی پوش را ببرند!

این بازیکنان آنقدر مرد بودند که وقتی ماموران یکی از آن هتاکان را دستگیر و به رختکن  آورد به فکر انتقام نبوده و به آزادی او رضایت دادند.

 بیایید برای یکبار هم که شده دل به دریا بزنیم و مخلان آرامش و آسایش در سالن والیبال را شناسایی و از سالن بیرون کنیم تا دیگر کسی به خود جرات چنین کارهایی ندهد.

البته پس از پایان بازی مسئولین امر فیلمهای مربوط به حوادث بازی که از طریق دوربین مدار بسته ضبط شده بود را تحویل گرفته و به دنبال شناسایی اوباش هستند تا آنان را به سزای کارهایشان برسانند ولی زیبا این است که این کار از سوی خود تماشاگران انجام شود و خود ما این ناقص العقل ها را شناسایی کرده  و بی آبرویشان کنیم.

به امید روزی که دیگر سالن والیبال گنبد اوباش را رد خود ندیده و این سالن محل نغمه های عاشقانه عاشقان والیبال شهر مان باشد. انشاا...

منبع خبر: www.gvc.blogfa.com

 

/ 0 نظر / 19 بازدید