شكايت نماينده بندر تركمن در مجلس از كارشكني هاي مسوولان محيط زيست

نماينده بندر تركمن در مجلس از سازمان حفاظت محيط زيست به دليل كارشكني در برابر ايجاد دهكده گردشگري جزيره آشوراده به معاون اجرايي رييس جمهوري شكايت كرد.
به گزارش خبرنگار «دهكده» ، «محمد قلي حاجي ايري» در نامه اي به «سعيدلو» با ارايه گزارشي مبسوط در خصوص كارشكني مسوولان سازمان حفاظت محيط زيست در برابر ايجاد دهكده گردشگري آشوراده، از معاون اجرايي رييس جمهوري در خواست كرد به موضوع رسيدگي كرده و اقدام مقتضي را انجام دهد.

اين چندمين بار است كه معاون اجرايي رييس جمهوري درباره پروژه دهكده گردشگري آشوراده مورد خطاب قرار مي گيرد. پيش از اين سازمان مناطق گردشگري در چند مرحله، گزارش هاي مفصلي از كارشكني هاي مسوولان سازمان حفاظت محيط زيست در جريان ايجاد دهكده گردشگري آشوراده ارايه كرده بود.


 نقل از سایت :www.turkmenstudents.com

/ 0 نظر / 14 بازدید